Try https://stepchess.com - improved version of chesscup.org

Lietuvos Šachmatų Mokykla


Description

Lietuvos Šachmatų Mokykla (LŠM) - ne pelno siekianti organizacija, kurios pagrindiniai tikslai yra visoje Lietuvoje visų amžiaus grupių asmenis mokyti žaisti šachmatais, skatinti ir populiarinti šachmatų sportą, tikslingai, kryptingai ir kompetentingai integruoti šachmatų sportą į Lietuvos visuomenės gyvenimą, pasitelkiant mokslinę ir metodinę veiklą

sachmatumokykla.lt


Seasons

Creator: BLUE